Velkommen til Fløyaturneringa!

Invitasjon Fløyaturneringa 2018 - Fløyahallen fredag 26.1. – søndag 28.1.

Vi har den glede å invitere alle mini- og lille-lag fra hele Troms fylke til vinterens store fotballopplevelse for alle under 12 år i Fløyahallen.

Se også: www.floya.no. Frist for påmelding: 13. januar.

Da er det klart for påmelding til Fløyaturneringa 2018. I 2017 var det 120 påmeldte lag og dette er maks av vi kan ha av påmeldte lag. Fløyahallen vil bli fylt med fotballglede både fredag, lørdag og søndag. De enkelte klassene og puljene vil bli avviklet i løpet av noen timer en av dagene.

REGLER -KAMPER – LAG – SPILLERE
Hvert lag får minst 4 kamper à 17 minutter, men alt avhenger av antal påmeldte lag i klassen. Lagene vil så langt det lar seg gjøre bli inndelt i puljer etter fødselsår med 5 lag i hver pulje. Årsklassene er; 2012 tom 2006. 2006-2011: Hvert lag består av keeper og 4 utespillere. Etter avtale lagene imellom kan lagene stille med flere utespillere. Dette må avtales i god tid før kampstart. Kampene avvikles på 1/3 bane i Fløyahallen. De yngste spiller sine kamper i gymsalen i 3. etg. med 15 minutters kamper og spiller 3er fotball.

Vi vil tilstrebe at de eldste klassene får spille sine kamper i den midterste hallen da denne er størst. I de yngste klassene gjør vi også banen noe kortere. Utspark fra keeper er ikke tillatt i klassene 11- og 12 år når ballen har vært ute av spill. Vi gjør oppmerksom på at et lag som ligger under med 5 mål kan sette inn en ekstra utespiller. Ved ti mål kan enda en spiller settes inn.Utover bestemmelser som fremgår av denne invitasjon vil kampene avvikles etter NFF`s reglement for barnefotball. https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregl...

Frist for påmelding: 13. januar.

Påmeldingsavgift 3er fotball kr. 800,-.

Påmeldingsavgift øvrige: kr. 1.200,- pr lag.

Det vil bli medaljer til alle.Premieutdeling og fotografering av lagene i sosialrommet etter lagenes siste kamp. Kampoppsett vil være klart senest mandag 22. januar.

Info også pr e-post til registrert kontaktperson, på www.floya.no og vår facebookside.

OVERNATTING

IF Fløya kan tilby godkjente lokaler for OVERNATTING til utenbys lag. Kontakt Magne Ripman, mobil 957 55 438 eller e-post magne@floya.no for nærmere info.

Velkommen til Fløyaturneringa 2018

Kommentarer