Velkommen til Fløyaturneringa!

Invitasjon Fløyaturneringa 2019 - Fløyahallen fredag 25.1. – søndag 27.1.

Vi har den glede å invitere alle mini- og lille-lag fra hele Troms fylke til vinterens store fotballopplevelse for alle under 12 år i Fløyahallen.

Se også: www.floya.no. Frist for påmelding: 16. januar.

Da er det klart for påmelding til Fløyaturneringa 2019. I 2018 var det 100 påmeldte lag. Fløyahallen vil bli fylt med fotballglede både fredag, lørdag og søndag. De enkelte klassene og puljene vil bli avviklet i løpet av noen timer en av dagene.

REGLER -KAMPER – LAG – SPILLERE
Hvert lag får minst 4 kamper à 17/15 minutter, men alt avhenger av antal påmeldte lag i klassen. Lagene vil så langt det lar seg gjøre bli inndelt i puljer etter fødselsår med 5 lag i hver pulje. Årsklassene er; 2013 tom 2007.
2007-2011: Hvert lag består av keeper og 4 utespillere. Etter avtale lagene imellom kan lagene stille med flere utespillere. Dette må avtales i god tid før kampstart. Kampene avvikles på 1/3 bane i Fløyahallen.
2012-2013: De yngste spiller sine kamper i gymsalen i 3. etg. med 15 minutters kamper og spiller 3er fotball. Med forbehold kan kampene spilles i Fløyahallen, Dette avhenger av plasskapasitet.

Vi vil tilstrebe at de eldste klassene får spille sine kamper i den midterste hallen da denne er størst. Utspark fra keeper er ikke tillatt i klassene 11- og 12 år når ballen har vært ute av spill. Vi gjør oppmerksom på at et lag som ligger under med 5 mål kan sette inn en ekstra utespiller. Ved ti mål kan enda en spiller settes inn.Utover bestemmelser som fremgår av denne invitasjon vil kampene avvikles etter NFF`s reglement for barnefotball. https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregl...

Frist for påmelding: 13. januar.

Påmeldingsavgift 3er fotball kr. 800,-.

Påmeldingsavgift øvrige: kr. 1.200,- pr lag.

Det vil bli medaljer til alle.Premieutdeling og fotografering av lagene i sosialrommet etter lagenes siste kamp. Kampoppsett vil være klart senest Tirsdag 22. januar.

Info også pr e-post til registrert kontaktperson, på www.floya.no og vår facebookside.

OVERNATTING

IF Fløya kan tilby godkjente lokaler for OVERNATTING til utenbys lag. Kontakt Magne Ripman, mobil 957 55 438 eller e-post magne@floya.no for nærmere info.

Velkommen til Fløyaturneringa 2018

Kommentarer